Privacyverklaring

Contactgegevens

Model Racing Club Real 80
Winschoterweg 1K
9723 CG Groningen
www.real80.nl

Verzamelde persoonsgegevens

Via het lidmaatschapsformulier worden van nieuwe leden de volgende gegevens verzameld:

  • naam
  • huisadres
  • telefoon
  • e-mailadres
  • geboortedatum

Gebruik van de persoonsgegevens

De gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, zoals communicatie via e-mail en het bijhouden van de contributie. Door het formulier in te vullen en in te dienen geven leden toestemming voor het gebruik van hun gegevens voor de ledenadministratie. Een lid kan contact opnemen met het bestuur om de over hem of haar opgeslagen gegevens op te vragen, te laten wijzigen, of te laten verwijderen. (Met betrekking tot verwijdering moet opgemerkt worden dat hiermee het uitvoeren van de ledenadministratie voor die persoon beperkt zou kunnen worden en dat bepaalde gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen communiceren.)

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang iemand lid is. Daarna worden de gegevens nog één jaar extra bewaard, waarna ze worden verwijderd.

Vragen of klachten

Leden kunnen contact opnemen met het bestuur indien zij vragen of klachten hebben over het gebruik van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website. Daarnaast hebben leden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.