Help mee als vrijwilliger

Een vereniging draait op vrijwilligers. Het bestuur en de leden zijn je dan ook erkentelijk wanneer je je wilt inzetten. Geldelijk kunnen wij je niets bieden. Wel heel veel plezier en leuke ervaringen! Hieronder staan voorbeelden van taken waar je mee kan helpen. In al deze gevallen geldt dat je geen lid hoeft te zijn van de vereniging om de functie te vervullen.

Wedstrijdleider

Je kunt de wedstrijdleider zien als een soort van scheidsrechter. Deze persoon kijkt tijdens een wedstrijd of er fout situaties optreden en deelt waar noodzakelijk straffen uit, gebaseerd op het geldende reglement. Ook is de wedstrijdleider de aangewezen persoon om vragen te beantwoorden over het reglement. Vooraf aan het evenement en/of de wedstrijd zal de wedstrijdleider de deelnemers toespreken en het reglement en de gedragsregels opsommen. Een goed georganiseerde race en een gezellige race begint met duidelijkheid.

Time keeper

Als time keeper bedien je de race software en ben je verantwoordelijk voor het starten en stoppen van de race. Sancties opgelegd door de wedstrijdleider voer je in in het systeem.

Als wedstrijdleider en als time keeper heb je een verantwoordelijkheid, aangezien het vaak om wedstrijden gaat die voor de rijders zwaar wegen. Een goede communicatie is een vereiste, net als rustig blijven in stressvolle situaties.

Kantinepersoneel

Als kantinepersoneel beheer je tijdens een wedstrijddag de kantine. Ook geef je aan wat er ingekocht dient te worden om de voorraad weer aan te vullen.