checkered-flags5

COVID-19 protocol

For English version, please see below.

Beste leden,

De deuren gaan weer voorzichtig aan open. Hier willen wij graag gebruik van maken maar wel met zoveel mogelijk voorzichtigheid. Dus daarom zullen er een paar regels komen. Hieronder staan de regels die wij gaan volgen om weer te kunnen trainen. Er zijn consequenties aan verbonden al je je niet aan de regels houdt: verwijdering van het terrein en bij tegenwerken en/of herhaaldelijk overtreden volgt een schorsing.

COVID-19 protocol, versie 3 (30 juni)

 • Ieder op de club aanwezig persoon, lid, begeleider of gezinslid, is persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol.
 • Als lid ben je verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van je begeleider of gezinslid van dit protocol.
 • Er is een app waar je je moet aanmelden voor toegang tot het terrein om te kunnen trainen of kijken:

  https://training.real80.nl

 • Indien je niet bent aangemeld mag je het terrein NIET op!
 • Meld ook je begeleider en gezinslid aan mocht dit van toepassing zijn. Beperk dit tot een minimum.
 • Meld je alleen aan als je fit bent. Bij twijfel: blijf thuis!

 • Maximaal 24 personen op het terrein (inclusief begeleiders en familieleden)
 • Maximaal 3 personen per sleuteltafel (op de aangegeven plekken)
 • Maximaal 8 personen op de rijdersstelling (2 personen tussen elk paar schotten)

 • Bij het verlaten van de rijdersstelling maak je je plek schoon en zo ook de trapleuning (voor materiaal wordt gezorgd).
 • Ga je naar huis, maak dan ook je werkplek schoon (tafel, stopcontact, stoel).
 • Was tussendoor geregeld je handen. De wasbak buiten zal in gebruik zijn en zeep en papieren handdoekjes zijn aanwezig.
 • Leden moeten elkaar aanspreken als de regels niet worden nageleefd, bij overtreding moet dit gemeld worden aan het bestuur.
 • Sluit het toegangshek achter je zodat ongewenste bezoek niet zomaar binnenkomt.
 • Gastrijders zijn welkom, mits zij te kennen geven via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) dat ze willen rijden, zich inschrijven via de app (https://training.real80.nl) en vooraf €10,- hebben betaald.
 • De toiletten zijn weer beschikbaar. Denk om de hygiëne en maak even schoon na gebruik.

De frisdrankautomaat zal gevuld zijn zodat je iets te drinken kunt kopen (denk aan het handen wassen na aanraking van de knoppen).

Houd je aan de regels en denk om de 1,5 meter afstand, dan kunnen we blijven trainen.

 

English version:

Dear members,

The doors are gently opening again. We would like to make use of this, but with as much caution as possible. So that's why there will be a few rules. Below are the rules that we will follow to be able to train/drive again. There are consequences if you don't follow the rules: removal of the terrain and, in case of repeated violations of the rules, you will be suspended.

COVID-19 protocol, version 3 (June 30)

 • Each person; member, family member accompanying person at the club is personally responsible for complying with this protocol.
 • As Real80 member you are responsible for informing your supervisor or family member of this protocol.
 • There is an app where you have to register for access to the terrain in order to train or watch:

  https://training.real80.nl

 • If you are not registered, you may NOT enter the premises!
 • Also register your supervisor and family member if this applies. Keep this to a minimum.
 • Only register if you are fit. When in doubt, stay at home!
 • Maximum 24 people on site (including supervisors and family members)
 • Maximum 3 persons per tinker table (in specified places)
 • Maximum 8 people on the driver's stand (2 people between each set of bukheads)

 • When you leave the driver's stand, clean your spot and also the banister. (Materials are provided.)
 • If you go home, clean your workplace. (table, socket, chair)
 • Wash your hands regularly. The outside sink will be in use and soap and paper towels are provided.
 • Members must address each other if the rules are not complied, in case of violation this must be reported to the board.
 • Close the entrance gate behind you so that unwanted visitors don't just come in.
 • Guest drivers are welcome, provided they have contacted us by mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), registered in the app (https://training.real80.nl) and paid €10,- in advance.
 • The toilets are available again. Please keep it clean and tidy.

The soda machine will be filled so you can buy something to drink (remember to wash your hands after touching the buttons).

Comply to these rules and maintain a distance of 1.5 meters from others, so we can keep training.