checkered-flags5
 • Club Info
 • Bestuur REAL80

Bestuur

Het huidige bestuur van MRC Real80 is gewijzigd begin 2017 en daarmee iets uitgebreid, het bestaat nu uit de volgende personen. 

 • Johan Siegers    : Voorzitter  
 • Vincent Koers    : Penningmeester 
 • Vacant                 : Secretaris (mailcontact via website verloopt via de secretaris)
 • Bas Oostland     : Algemeen bestuurslid (werkgroep ICT)
 • Peter de Groot   : Algemeen bestuurslid 
 • Jos vd Haar        : Algemeen bestuurslid 
 • Tim Klijnstra      : Algemeen bestuurslid 
 • Kor Pruim          : Algemeen bestuurslid (werkgroep Klussen en onderhoud) 
 • Cor ten Hoor      : Algemeen bestuurslid (werkgroep Wedstrijdleiding) 
 • Robbert Prins     : Algemeen bestuurslid 

 

Sectievoorzitters

 • Alfred van Dijk : Sectievoorzitter BC08 brandstof
 • Sybrand de Boer en Martijn Spaans : Tijdelijke Sectievoorzitters Electro
 • Simon Reitsema : Sectievoorzitter BC05 Bigscale 
 • Patrick Carels : Aanspreekpunt Offroad / Sectievoorzitter Offroad

Mocht iemand lid of geen lid zich beschikbaar willen stellen voor een van de functies als bestuurslid dan kunnen zij dit schriftelijk aangeven. Bestuursleden worden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.