Bestuur

Bestuursleden

  • Ed Rees (voorzitter)
  • Christina Koning (penningmeester)
  • Hessel Roskam (secretaris)
  • Bas Oostland (algemeen bestuurslid)
  • Arrien Maring (algemeen bestuurslid)
  • Sander Penninkhof (algemeen bestuurslid)
  • Patrick Raatjes (algemeen bestuurslid)

Sectievoorzitters

  • Alfred van Dijk (BC08)
  • Arrien Maring en Joost de Jong (EC10)
  • Hessel Roskam (BC05)

Bestuurslid worden

Mocht je je beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie bij Real 80, dan kan je dit schriftelijk aangeven. Neem hiervoor a.u.b. contact op met het bestuur. Bestuursleden worden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.