Bestuur

Bestuursleden

  • Ed Rees (voorzitter)
  • Christina Koning (penningmeester)
  • Kor Pruim
  • Johan Siegers
  • Bas Oostland

Sectievoorzitters

  • Alfred van Dijk (BC08)
  • Arrien Maring en Joost de Jong (EC10)
  • Simon Reitsema (BC05)

Bestuurslid worden

Mocht je je beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie bij Real 80, dan kan je dit schriftelijk aangeven. Neem hiervoor a.u.b. contact op met het bestuur. Bestuursleden worden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.